POLITYKA JAKOŚCI

  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia stałego wzrostu skuteczności i efektywności realizowanych procesów.
  • Zdobywanie zaufania klientów i spełnienie ich wymagań poprzez zapewnienie wysokiej jakości produktów, utrzymanie i przestrzeganie wymogów ustawowych, prawnych i innych wymogów regulacyjnych, a także analizę ryzyka związanego z procesami w firmie.
  • Zapewnienie punktualności zaplanowanych dostaw.
  • Monitorowanie i optymalizacja kosztów łożysk poprzez odpowiednie zarządzanie procesami.
  • Zwiększanie świadomości i wydajności pracowników poprzez system motywacyjny, prowadzenie indywidualnego rozwoju i odpowiednich szkoleń.
Scroll to Top